Do tworzenia, wykładni, stosowania i funkcjonowania prawa niezbędna jest postawa krytyczna wobec niego; otwarte, rzetelne i niezależne podejście do prawa jako przedmiotu refleksji intelektualnej.
 
Celem Krytyki Prawa jest diagnoza i ocena dokonywanych zmian prawa w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.
 
Serdecznie zapraszamy Autorów do krytyki prawa, zarówno do jego oceny dogmatyczno-prawnej, jak i dokonywanej z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii, a zwłaszcza – z uwagi na profil Akademii – do krytyki funkcji prawa we współczesnej gospodarce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naukowe czasopismo prawnicze Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem (ISSN 2080-1084, eISSN 2450-7938) ukazuje się od 2009 roku.
 
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.
 
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.